Home

Choose English » Vælg Dansk  Elegir Español

Uafhængige forsikringsmæglere

 

 
 

[ Introduktion ] [ Vore forsikringer ] [ Værd at vide ] [ Om os ] [ Kontakt os ] [ Job hos os ]

 
 

Rejseforsikring:


I samarbejde med ALC International Healt Insurance, er AG-Gruppen stolt over at kunne tilbyde en rejseforsikring skræddersyet til Deres behov...

 

REJSE

...peace of mind for whatever is beyond the horizon

   

Før-Rejse Police

Policy section og dækning ydet

Ydet 

dækning

Police selvrisiko

Sølv

Guld

(Kun sølv)

A1. Cancelleringsudgifter ved død, kvæstelse eller sygdom

 * udgifter for forudbetalt transport og bolig

Op til €3.750

 

Op til €7.500

 

€75

Krævet depositum, kun: €50

A2. Cancelleringsudgifter ved død, kvæstelse eller sygdom af en

tæt forretningsforbindelse

 * udgifter for forudbetalt transport og bolig

Op til €3.750

 

Op til €7.500

 

€75

Krævet depositum, kun: €50

Rejse Police

Police section og dækning ydet

Sølv

Guld

(Kun sølv)

B1. Afrejse Forsinkelse

     

* forsinkelse efter de første 12 timer

€30

€60

 

* forsinkelse af hver efterfølgende komplet periode af 12 timer

€15 €30  

* op til maksimum

€150 €300 Intet

Opgivelse (efter 12 timer)

€3,750 €7,500 €75

Komme for sent til afrejse

€1,125 €2,250 Intet

B2. Personlige ejendele

     

* op til et maksimum af

€2,250 €4,500 €75

* op til et maksimum af hver enkelt del

€225 €450  

* op til et total beløb for alle værdigenstande

€300 €600  

Ejendele forsinkede i transit i mere end 12 timer (køb af essentielle artikler)

€150 €300 Intet

B3. Personlige penge

     

* op til et maksimum

€750 €1,500 €75

* op til et maksimum for kontanter på din person

€225 €450  

Tab af rejsedokumenter

€375 €750 Intet

B4. Akutte Medicinske  udgifter

     

* medicinske udgifter udenfor dit hjemland, op til et maksimum svarende til støtten fra Statshospitalet

€7,500,000 €15,000,000 €75

* for hver hele dag du er indlagt i en hospitalsseng på et Statshospital

€15 €30  

* op til et maksimum af

€750 €1,500 Intet

B5. Støtte til Erstatningsansat

     

* Rejse-og boligudgifter til en erstatningsansat, hvis du ikke er i stand til at fuldføre rejsen p.gr.a. sygdom/uheld.

N/A

€7,750

Intet

B6. Forkortelse af rejsen

     

* den ubrugte del af omkostningerne.

€3,750

€7,500

€75

B7. Personligt ansvar

€1,500,000

€3,000,000

€150

B8. Personligt uheld

     

* død

€7,500 €15,000 Intet

* tab af arme eller ben

€22,500 €45,000 Intet

* hvis du er permanent ude af stand til at arbejde efter et uheld på din rejse.

€22,500 €45,000 Intet

B9. Juridisk bistand og omkostninger

€15,000

€30,000

€150

B10. Vinter Sport

     

* ski udstyr (op til et maksimum for hver enkelt del)

€375 €750  

* eget ski udstyr op til et maksimum af

€600 €1,200 €75

* lejet ski udstyr op til et maksimum af

€225 €450 €75

Tab af skipakke

€300 €600 €75

Lukning af pister

     

* for hver hele dag du ikke kan stå på ski p.gr.a. mangel på sne

€15 €15  

* op til et maksimum af

€150 €300 Nil

B11. Golf udvidelse (Valgfri dækning - ved betaling af ekstra præmie)

         

(til rådighed ved betaling af ekstra præmie)

     

* golf udstyr op til et maksimum for hver enkelt del

N/A €200 Intet

* eget golf udstyr op til et maksimum af

N/A €1,000 Intet

* lejet golf udstyr op til et maksimum af

N/A €300 Intet

* golf udstyr forsinket i over 12 timer

N/A €300 Intet

* tab af green fee

N/A €225 Intet
 * hole in one N/A €100 Intet

 

 

 

Præmie skema

Effektiv fra  01 september 2006 ekskl. lokale skatter

 

Sølv - Europe

Alder

18-54 55-64 65-69 70-74  

Enkelt person

€84 €93 €138 €185  

Par/Enlig forælder familie

€119 €132 €198 €264  

Familie

€144 €161 €240 €320  

Sølv - Hele verden ekskl. USA, Canada og Karibien

 

Alder

18-54 55-64 65-69 70-74  

Enkelt person

€104 €117 €177 €237  

Par/Enlig forælder familie

€156 €177 €264 €354  

Familie

€167 €191 €287 €381  

Sølv - Hele verden

 

Alder

18-54 55-64 65-69 70-74  

Enkelt person

€117 €183 €273 €410  

Par/Enlig forælder familie

€173 €188 €282 €422  

Familie

€183 €204 €306 €459  

Guld - Europe

Alder

18-54 55-64 65-69 70-74

75-84**

Enkelt person

€150 €167 €213 €333 €467

Par/Enlig forælder familie

€209 €231 €312 €461 €686

Familie

€248 €275 €345 €548 €759

Guld - Hele verden ekskl. USA, Canada og Karibien

Alder

18-54 55-64 65-69 70-74

75-84**

Enkelt person

€191 €212 €252 €423 €554

Par/Enlig forælder familie

€276 €306 €372 €612 €818

Familie

€296 €329 €399 €656 €878

Guld - Hele verden

Alder

18-54 55-64 65-69 70-74

 

Enkelt person

€204 €221 €330 €462  

Par/Enlig forælder familie

€288 €315 €473 €662   

Familie

€305 €338 €506 €708   

Golf Udvidelse (Kun Guld)

€39  
  

** 6 måneders dækning, maksimum periode pr. rejse 21 dage

Det er muligt, at der er lokale skatter - venligst spørg din agent eller á la carte healthcare.

 

Betalingsmåder

Check udstedt til á la carte Healthcare Limited

Debitkort

Kreditkort (ekstraafgift: 2% Visa & Mastercard; 4% Amex)

 

 

 

 

  • Udvidet rejseforsikring specielt udviklet for EU borgere.

  • Hvis du har mere end én bolig indenfor EU, så dækker policen rejser mellem samtlige af disse boliger.

  • Valgfri golfdækning inkl. "hole in one".

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vi giver Dem de gode kort på hånden"...

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu - privatforsikring

Familieforsikring (indbo)

Villaforsikring

Tyverialarm/Sikring

Bilforsikring

Forsikring af importerede biler

Bådforsikring

Ulykkesforsikring

Livsforsikring

Helbred/Sygeforsikring med anvist lægevalg

Helbred/Sygeforsikring med frit lægevalg

Rejseforsikring

 

Menu - Erhvervsforsikring

Virksomhedsforsikring

Erhvervsansvar

Decenalforsikring

Bygning under opførelse

Arbejdsskade

Comunidadforsikring

 

AG - AssurandørGruppen tager hånd om Dem på rejsen....

Ring til AG-Gruppen 

på telefon..

+34 952 56 74 13

eller (lettest at træffe)

+34 649 95 74 70 (Preben)

 

og aftal tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer.

Police formulering

 

Du bør læse dette dokument grundigt. Det detaljerer hvad der er og ikke er dækket, samt betingelserne for dækningen. Dækningen kan variere fra en police til en anden, så du bør sætte dig ind i specielt denne forsikring.

 

Betingelser og udelukkelser

 

Specifikke betingelser og udelukkelser henvender sig til individuelle sektioner af din forsikring, mens generelle udelukkelser og betingelser vil henvende sig til helheden af din forsikring.

 

Betydningsfulde og usædvanlige udelukkelser eller begrænsninger

 

Det følgende er ekskluderet fra dækningen af din police:

  • Allerede eksisterende medicinske tilstande

  • Stof- og alkoholmisbrug

  • Rejser til lande, som det Britiske Udenrigsministerium fraråder at rejse til

  • Professionelle sportsgrene

Helbred

 

Denne forsikring indeholder restriktioner omkring allerede eksisterende medicinske problemer vedrørende helbredet af personer som rejser og af andre personer, hvor rejsen afhænger af deres helbred. Vi anbefaler, at du læser policen grundigt.

 

Erstatningskrav på ejendele

 

Disse erstatningskrav bliver udbetalt baseret på værdien af ejendelene i det øjeblik de mistes og ikke på basis af ’ny for gammel’ eller erstatningsværdien. Der tages hensyn til deres alder og tilstand.

 

Police begrænsninger

 

Denne forsikring har begrænsninger på beløbet, som forsikreren vil udbetale, under hver sektion. Nogle sektioner inkluderer også specifikke begrænsninger, eksempelvis for individuelle artikler eller for værdier totalt set.

 

Police selvrisiko

 

Erstatningskrav under Silver Policen er underlagt en selvrisiko. Hvor der er en selvrisiko, vil du være ansvarlig for at betale den første del af erstatningskravet.

 

Rimelig omhu

 

Du bør gøre så meget som overhovedet muligt for at beskytte dig selv og dine ejendele, på samme måde som du ville have gjort, hvis du ikke havde været forsikret. Beløbet, som forsikreren vil betale for ejendele der er efterladt uden opsyn på et offentligt sted eller i en bil uden opsyn, er meget begrænset, som specificeret i formuleringen.

 

Ret til at annullere

 

Forsikringstageren kan annulere policen ved at underrette os skriftligt indenfor 14 dage fra startdatoen, og under forudsætning af at der ikke har været nogen erstatningskrav, så vil den fulde præmie blive tilbagebetalt.

 

Enlig Forælder og Familie

 

Der er ingen begrænsning på antallet af afhængige børn som kan være dækket, så længe de er under 18 år på rejsen’s startdato.

 

Farlige sportsgrene og fritidsinteresser

 

Visse risikable aktiviteter er dækket under denne police, men venligst check policen’s formulering for at være sikker på, at du er dækket og om der er nogen begrænsninger.

 

Karakte- ristika

Sølv

Guld

Europe

Maksimum alder ved indtegning

74

84 (alder 75-84, kun 6 måne- ders dækning, maks. periode pr. rejse 21 dage)

Hele verden ekskl. USA, Canada og Karibien

Maksimum alder ved indtegning

74

84 (alder 75-84, kun 6 måne- ders dækning, maks. periode pr. rejse 21 dage)

Hele verden

Maksimum alder ved indtegning

74

74

Maksimum periode pr. rejse

31 dage

62 dage

Total maksimum periode for alle rejser

Ingen

Ingen

Rejser indenfor hjemlandet (Kun UK / Europa med min. 2 over- natninger i forudbestilt, betalt bolig ekskl. Sektion B4

Inklude- ret

Inklude- ret

Vintersport Et Maksimum på

10 dage

21 dage

Allerede eksisterende

medicinske tilstande

Ligesom de fleste andre rejseforsikrere, dækker vi ikke allerede eksisterende medicinske tilstande; men det er dog muligt at vi vil overveje dækning.

Ring venligst til vores Helbredscheck linie på +44 (0) 8456 582 999, efter køb af din police for at høre om dækning er til rådighed.

 
- for Deres tryghed!    
 

Copyright 2018 AssurandørGruppen