Home

Choose English » Vælg Dansk  Elegir Español

Uafhængige forsikringsmæglere

 

 
 

[ Introduktion ] [ Vore forsikringer ] [ Værd at vide ] [ Om os ] [ Kontakt os ] [ Job hos os ]

 
 

Livsforsikring:


Der er generelt tre formål med en livsforsikring eller pensionsordning. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i Deres egen situation og klart afgøre hvilken økonomisk sikring, De har behov for.

Livsforsikring: (Ophørende livsforsikring).

En aftalt forsikringssum udbetales til Deres efterladte, hvis De dør inden det udløbstidspunkt, som er aftalt i policen. Denne forsikringsform kan kombineres med ulykkesdækning. Det er en billig forsikringsform, og populært sagt er det som Tribini på bakken: "Fuld tilfredshed eller pengene er spildt”.

 

Krydslivsforsikring:

Tegnes oftest af par i papirløse forhold. De opretter en police på Deres samlevendes liv, og samme tegner en tilsvarende på Deres liv. Arveafgift undgås, og der er en dækning tilstede til at indfri de økonomiske forpligtigelser, man har påtaget sig sammen, f.eks. fælles huskøb.

 

Kapitalforsikring:

En kapitalforsikring er en pensionsopsparing, der udbetaler den aftalte forsikringssum på et aftalt tidspunkt, eller ved dødsfald forinden. Udbetalingen kan ske som et engangsbeløb, eller det kan aftales udbetalt i rater.

 

Livrente:

- er en pensionsopsparing, der kan kombineres med en dækning ved død og/eller invaliditet. En livrente udbetales i månedlige ydelser, og forsætter så længe De lever. Der kan også vælges at oprette en sådan med en garantiperiode.

 

Skat:

Der er forskellige fradragsmuligheder for de forskellige forsikringsformer, og også dette punkt redegør vi for, når vi hjælper Dem med at ”skræddersy” Deres dækning.

 

Helbredsoplysninger:

Der skal afleveres helbredsoplysninger ved tegning af denne type forsikring, og det kan ligeledes blive aktuelt med et lægebesøg. Et sådant betales af det tegnende selskab.

 

”Vi giver Dem, de gode kort på hånden”...

Menu - privatforsikring

Familieforsikring (indbo)

Villaforsikring

Tyverialarm/Sikring

Bilforsikring

Forsikring af importerede biler

Bådforsikring

Ulykkesforsikring

Livsforsikring

Helbred/Sygeforsikring med anvist lægevalg

Helbred/Sygeforsikring med frit lægevalg

Rejseforsikring

 

Menu - Erhvervsforsikring

Virksomhedsforsikring

Erhvervsansvar

Decenalforsikring

Bygning under opførelse

Arbejdsskade

Comunidadforsikring

 

AG - AssurandørGruppen tager hånd om Deres efterladtes tryghed....

Ring til AG-Gruppen 

på telefon..

+34 952 56 74 13

eller (lettest at træffe)

+34 649 95 74 70 (Preben)

 

og aftal tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer.

 

 
- for Deres tryghed!    
 

 

Copyright 2018 AssurandørGruppen