Home

Choose English » Vælg Dansk  Elegir Español

Uafhængige forsikringsmæglere

 

 
 

[ Introduktion ] [ Vore forsikringer ] [ Værd at vide ] [ Om os ] [ Kontakt os ] [ Job hos os ]

 
 

Bådforsikring....


Forsikringen dækker under sejlads, men det er vigtigt, De indikerer hvilket sejladsområde De sejler i. Skal vi kun dække Nationalt (spansk farvand inkl. Gibraltar), eller skal der mere med. Forsikringen dækker ligeledes, hvis båden tages på land, men der er ingen krav om, at båden skal være på land i en bestemt periode.

 

Ansvarsforsikring som bådejer:

 

Forsikringen dækker, hvis De f.eks. sejler ind i andre og herved forvolder person eller tingskade. Forsikringen dækker altså, hvis De som bådejer er erstatningspligtig for en skade. Man er kun erstatningsansvarlig, når man  ”kan gøre for”, at skaden sker. Når det skal vurderes, sammenligner man med, hvordan andre bådejere ville have handlet i en tilsvarende situation.

Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis der f.eks. er tale om skader på Dem selv eller Deres egne ting, eller skader på andre ombordværendes ting, som befinder sig på båden. Den dækker heller ikke, hvis skaden skyldtes, at De var påvirket af spiritus.

 

Kaskoforsikring som bådejer:

 

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på båden som kan opstå ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden.

 

Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande, der kan ligestilles hermed.

Det er vigtigt, at værdien for båden fastsættes korrekt, så der ikke er underforsikret. Er dette tilfældet, kan der ikke udbetales fuld erstatning ved en skade.

 

Personlige effekter:

Hvis De skal have dækket personlige effekter, der tilhører Dem selv eller ombordværende personer, kræver dette en særskilt udvidelse af den normale kaskoforsikring.

 

Retshjælpsforsikring:

Retshjælpsdækning som bådejer giver økonomisk hjælp i forbindelse med erstatningsspørgsmål efter søloven.

 

"Tal bådforsikring med os! Vi giver Dem de gode kort på hånden"...

Menu - privatforsikring

Familieforsikring (indbo)

Villaforsikring

Tyverialarm/Sikring

Bilforsikring

Forsikring af importerede biler

Bådforsikring

Ulykkesforsikring

Livsforsikring

Helbred/Sygeforsikring med anvist lægevalg

Helbred/Sygeforsikring med frit lægevalg

Rejseforsikring

 

Menu - Erhvervsforsikring

Virksomhedsforsikring

Erhvervsansvar

Decenalforsikring

Bygning under opførelse

Arbejdsskade

Comunidadforsikring

 

AG - AssurandørGruppen tager hånd om Deres båd....

Ring til AG-Gruppen 

på telefon..

+34 952 56 74 13

eller (lettest at træffe)

+34 649 95 74 70 (Preben)

 

og aftal tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer.

 

 
- for Deres tryghed!    
 

 

 

 

Copyright 2018 AssurandørGruppen