Home

Choose English » Vælg Dansk  Elegir Español

Uafhængige forsikringsmæglere

 

 
 

[ Introduktion ] [ Vore forsikringer ] [ Værd at vide ] [ Om os ] [ Kontakt os ] [ Job hos os ]

 
 

Bilforsikring:


Ansvar for motorkøretøjet:

Ifølge den Spanske færdselslov skal den ansvarlige for motorkøretøjet, det vil sige både fører og ejer, erstatte de skader som køretøjet volder ved færdselsuheld, samt ved eksplosion og brand. Det vil kort sige: Er køretøjet ikke forsikret, må fører og ejer betale. Er der tegnet ansvarsforsikring, vil disse erstatningskrav blive betalt over denne lovpligtige forsikring.

 

Har De solgt Deres bil:

- bør De sikre Dem at køretøjet bliver behørigt ejerskiftet, ellers kan De senere ganske uskyldigt stå med et erstatningskrav.

 

Motoransvarsforsikring:

Ansvarsforsikringen for et motorkøretøj er lovpligtig og dækker det erstatningsansvar som ejer eller bruger kan få. 

Ansvarsforsikringen dækker såvel personskader som tingskader. (skade på modpartens bil).

Ansvarsforsikringen dækker også passagererne i eget køretøj, men ikke skade på bilens fører, ej heller fører eller ejers ejendele.

 

Vejhjælp:

Denne forsikring er frivillig, men bør altid meddækkes, idet det ikke er lovligt at trække eller bugsere et andet køretøj - så er uheldet ude, bilen gået i stå, eller blot løbet tør for benzin på en øde vejstrækning, er denne vejhjælp en god og billig løsning.

 

Glasforsikring:

Stadig en frivillig tilvalgsdækning, som dækker køretøjets ruder, ved stenslag eller egentlig rudeknusning.

 

Tyveri:

De kan vælge at lade meddække risikoen for tyveri af køretøjet, hvis De ikke ønsker at tegne en egentlig kaskoforsikring.

 

Kaskoforsikring:

Denne forsikring dækker enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tyveri af køretøjet. Dog er der visse begrænsninger.

 

Kaskoforsikringen dækker ikke:

  1. Skader, der alene opstår i de mekaniske dele, med mindre skaden er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri og hærværk, samt under transport ved hjælp af andet transportmiddel, ”GRUA”.

  2. Skader sket under behandling og bearbejdning (værkstedsskader) med mindre skaden skyldes kørsel i forbindelse med almindelig afprøvning eller brand.

  3. Skader opstået på grund af rust, slitage, stenslag i lak, ridser eller lignende.

  4. Skader lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed.

  5. Skader forvoldt, mens bilen blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller rusmidler, med mindre det godtgøres, at føreren var uden skyld i uheldet.

  6. Skader indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke har kørekort, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed.

Ved indtegning af forsikring, udleverer mange selskaber en såkaldt "solicitud", med en meget begrænset gyldighedsperiode. Prøv at undgå dette, få en egentlig police.

 

Ved indtegning overføres bonus fra gl. selskab. Det gælder også fra danske selskaber, så har De optjent rabat for skadefri kørsel i Danmark, kommer denne Dem til gode i det Spanske.

 

Husk, at De har pligt til at opbevare Bilens papirer - herunder forsikringspolice inkl. sidst betalte kvittering i bilen. Føler De en usikkerhed ved dette, kan De få det lokale kommunekontor til at stemple en fotokopi. Det har samme gyldighed.

 

Tal bilforsikring med os - vi giver Dem ”de gode kort på hånden”...

Menu - privatforsikring

Familieforsikring (indbo)

Villaforsikring

Tyverialarm/Sikring

Bilforsikring

Forsikring af importerede biler

Bådforsikring

Ulykkesforsikring

Livsforsikring

Helbred/Sygeforsikring med anvist lægevalg

Helbred/Sygeforsikring med frit lægevalg

Rejseforsikring

 

Menu - Erhvervsforsikring

Virksomhedsforsikring

Erhvervsansvar

Decenalforsikring

Bygning under opførelse

Arbejdsskade

Comunidadforsikring

 

AG - AssurandørGruppen tager hånd om Deres bil....

Ring til AG-Gruppen 

på telefon..

+34 952 56 74 13

eller (lettest at træffe)

+34 649 95 74 70 (Preben)

 

og aftal tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer.

 

 
- for Deres tryghed!    
 

 

 

Copyright 2018 AssurandørGruppen